gospodarka

Zasilek opiekunczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem chorym w wieku do lat 14 oraz chorym innym członkiem rodziny pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, a także dzieckiem zdrowym do lat 8 w trzech przypadkach: 1) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, 2) z powodu porodu lub choroby małżonka pracownika, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia sprawowanie opieki, 3) pobytu takiego małżonka w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej. Obowiązujące poprzednio ograniczenia w korzystaniu z zasiłku przez ojca na rzecz matki zostały zniesione. Zasiłek przysługuje przez okres zwolnienia pracownika z pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż 60 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad dziećmi bez względu na ich liczbę i 14 dni na opiekę nad innym członkiem rodziny, łącznie jednak nie dłużej niż 60 dni bez względu na liczbę osób wymagających opieki. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli poza pracownikiem są inni domownicy, mogący zapewnić opiekę. Wyjątkowo tylko ten warunek nie dotyczy opieki pracującej matki nad dzieckiem chorym w wieku do dwu lat.